Martin arrantzalea janlekuan! / ¡Martin pescador en el comedero!Aupa denori! azkenean martin arrantzalea agertu zaigu janlekuan. Pausalekutzat erabiltzen du beheko putzuan uhandreak harrapatzeko.
Ha aparecido el Martín pescador en el comedero. Está utilizando la bandeja como oteadero para capturar tritones en el estanque de abajo.


Bideoa ere berton
Txoriei adi gabiltza beti

Hementxe segitzen dogu Birlen txoriei adi...eta kaskabeltz piloa dabil gure artean, gure izena ondo hartuta dugu antza!
Hegazti oso politak ikusi ditugu eta horien artean koloretsuena karnaba izan da, hementxe argazki pare bat. Hemendik bizi diren beste hegazti batzuenak ere.

Aquí seguimos en Birle mirando a los pájaros...y hay un montón de carboneros alrededor nuestro, parece que hemos escogido el nombre adecuado!
Hemos visto unas aves muy bonitas y entre ellas la más colorida es el jilguero, aquí tenéis un par de fotos. También alguna de otras aves que andan por aquí.
Karnaba porru artean / Jilguero entre puerros

                                                            Karnaba edo kardantxiloa

Araba Zozo Pikarta / Estornino pinto

Etxe Txolarre bikotea, haserre daudela ematen du...alabaren ustez alde bietara adi daude janari bila.
Pareja de gorriones, parece que están enfadados...según mi hija buscan comida por los dos lados.

Tarinak...gure ustez, erraturik bagaude argitu beharko diguzue ze motatako hegazti diren. Lúganos...creemos, si estamos confundidas tendréis que decirnos qué tipo de ave son.


Eta oraingo honetan bukatzeko bideo batzuekin ausartuko gara. Batzuk hobeto ikusten dira, etxetik hurbilago hartutakoak: Txantxangorriaren bideo biak txio ezberdinak entzuteko jarri ditugu, parkatu baxu egotea baina bereizten dira hala ere. Eta gure Kaskabeltzak jan eta jan dabiltzanez agertzea merezi dute...nahiko polita da jaten ikustea.
Beste bideo biak hurrunagotik hartuta daude baina ikustea merezi dute...batean gure Lertxun Hauskara polita jaten ikusi ahal izango duzue, eta bestean Belea eta Zapelatza errietan, hegaka, oso bitxia iruditu zaigu. Ea gustatzen zaizkizuen bideoak.
Esta vez para terminar nos atrevemos con unos vídeos. Unos se ven mejor, los grabados cerca de casa: los dos vídeos del Petirrojo son para oir las diferentes formas de piar, se oyen bajo pero se distinguen. Y nuestros Carboneros merecen aparecer porque no hacen más que comer..es bonito ver cómo comen.
Los otros dos vídeos están grabados de más lejos pero merece la pena verlos...en uno aparece nuestra preciosa Garza comiendo, y en el otro una riña entre una Corneja y el Busardo, volando, es muy curioso. A ver si os gustan .                         Egun ontan mokolodi ibiljaku gure artean,on hemen bere argazkiak.
                         Estos dias hemos tenido la visita de picogordo he aqui algunas fotos.
                                               Hemea pipak jaten-Hembra comiendo pipas
                         Arrak bardin, baina jantokitik-El macho igual, pero del comedero

Honetan hasiberriak eta pozik

Hiru aste Birlen gure etxe inguruko txorien adi...eta polit batzuk ikusi ditugu. Hona hemen gure lehenengo aurkikuntzak (ia ez bagara erratu): Eskinoso bat mokoan ezkur bat duela, Zozo dotore bat, Buztangorri ilun eme bat, Etxe txolarre eme bat, Kaskabeltz arrunt bat, Pitxartxar burubeltz bat, eta Txantxangorri eder bat.
LLevamos tres semanas mirando los pájaros de nuestra cas en Birle....y hemos visto unos cuantos chulos. Os dejamos nuestros primeros descubrimientos (si no nos hemos confundido): un arrendajo con una bellota, un mirlo elegante, una hembra colirrojo tizón, una hembra gorrión, un carbonero, una tarabilla común, y un petirrojo precioso.

eskinosoa/arrendajo

zozoa/mirlo

buztangorri ilun emea/colirrojo tizón hembra

etxe txolarre emea/gorrión común hembra
kaskabeltza/carbonero común

pitxartxar burubeltz/tarabilla común

txantxangorria/petirrojo

Nire alabaren gustokoena Pitxartxar burubeltza da, oso zaila delako ikustea, hori dio berak behintzat.
El preferido de mi hija es la tarabilla común porque es difícil verla, eso dice ella al menos.

Baina nire gustokoenak ondoko hauek dira: ezkutaturik dagoen Zapelatza eta eurien ostean gure soloetara etorri den Lertxun Hauskara dotore eta eder hau.
Pero mis preferidos son el Busardo europeo que se esconde y la Garza real que ha venido a visitarnos tras las lluvias, elegante y preciosa.

zapelatza/busardo europeo

lertxun hauskara/garza real

Honetan hasiberriak gara, eta benetan harriturik gaude gure etxaldeko txori mota piloa ikusita...eta arinegi hegaz mugitzen diren asko ez ditugulako ezagutzen...baina denboraz egingo dugu. Argazki gehiago ditugu baina beste hurrengo baterako utziko ditugu. Hauetaz gozatu izatea espero dugu.
Somos novatas en esto, y estamos sorprendidas de la cantidad de tipos de aves que tenemos por casa..y muchos más que no conocemos y que nos sobrevuelan rapidísimo...ya los iremos conociendo. Tenemos más fotos pero las dejamos para otro día. Esperamos que os hayan gustado éstas.

Badabiltza jaten lotu barik-ya estan comiendo sin parar
                           Pepetxinak(kazkabeltzak) eta berderoiak- los carboneros y verdelones

eta pinu azkabeltza bere jatera eta edatera-y el carbonero Garrapinos también viene a comer y beber